Uredba Evropske unije o lesu EUTR

Pomen gozdov ne smemo podcenjevati

Od gozdov je odvisno naše preživetje, vse od zraka, ki ga dihamo, do lesa, ki ga uporabljamo. Poleg tega, da gozdovi zagotavljajo življenjski prostor živalim in preživetje ljudem, zagotavljajo tudi zaščito vodnih območij, preprečujejo erozijo tal in blažijo podnebne spremembe.

Gozdovi človeštvu zagotavljajo tudi številne gospodarske in družbene koristi. Te vključujejo prispevke k splošnemu gospodarstvu, na primer z zaposlovanjem, predelavo in trgovino z gozdnimi proizvodi in energijo, ter naložbe v gozdarski sektor.
 

V boju proti nezakoniti trgovini z lesom

V luči tega, je Evropska Unija sprejela Uredbo EU o lesu (EUTR, angl. European Union Timber Regulation), ki je začela veljati 3. marca 2013. Uredba o lesu je določila obveznosti in gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, da bi preprečili trgovino z nezakonito pridobljenim lesom in lesnimi proizvodi. Podjetja, ki uvažajo les v EU so zavezana k upoštevanju te uredbe in morajo vzpostaviti sistem »potrebne skrbnosti«, kar pomeni, da morajo imeti ustrezna dokazila o sledljivosti lesnih proizvodov od dobavitelja do stranke.

V boju proti nezakoniti trgovini z lesom in pretiranemu izkoriščanju v ABC NET d.o.o. naše dobavitelje skrbno pregledamo v skladu z Uredbo EU o trgovini z lesom (EUTR) in zahtevamo dokazila, da je bil les sekan v skladu z uredbo EUTR.

Preberite si tudi naše ostale objave

Kolektivni dopust 08.02.2024 - 10.02.2024

Zaprto zaradi kolektivnega dopusta.

Centralno skladišče lesa

ABC NET, d.o.o.

Akcija - lesene terase in fasade

AKCIJA LESENE TERASE IN FASADE do 60 % popust